SLUTT SITAT FRA

Image Show...

litt skuffa over det ikke var..

Category: Porte Jarretelles dilf

Boligsosialt arbeid boligsosiale utviklingsprogram sandefjord pgm arbeid oppsummering

Det boligsosiale arbeidet har gjennomgått en «total makeover» på de fire Les mer i sluttrapporten til Drammen kommunes boligsosiale utviklingsprogram. som er involvert i boligsosialt arbeid, inkludert NAV og Drammen Eiendom KF. programsatsing fra 2010 til 2014 sammen med Larvik, Sandefjord.
Da kommunen inngikk partnerskap med Husbanken i var det boligsosiale arbeidet preget av lite helhet, for dårlig kvalitet og det var ikke.
Asker kommune har siden deltatt i Husbankens boligsosiale Et godt sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og  Mangler: sandefjord ‎ pgm ‎ oppsummering. Se NRK Brennpunkt "UDIs nåløye" hvor Larvik forbereder seg til å ta imot syriske flyktninger. Noen grunnleggende strukturer måtte på plass før man kunne se de store effektene. Jeg tror ikke disse funnene er unike for Sandefjord. Området har vært uoversiktlig med mange instanser involvert, dårlig koordinering og lite helhet. Tekst og foto: Kim A.