har kontakt med kroppen Once

Image Show...

litt skuffa over det ikke var..

Category: Porte Jarretelles dilf

Ctcttefurr det goda klassrummet

ctcttefurr det goda klassrummet

Dokumentärfilmen visar hur Drömmen om det goda går till. Här kommer barnen och eleverna själva till tals. Lärare, rektorer, chefer och forskare berättar om sina.
En film av Anders Rosenberg. Drömmen om det goda introduceras på YBC gymnasiet på M7.
Vi behöver inte finna oss i stressen och det hårdnande klimatet i klassrum och på förskolor. Drömmen om det goda är en motståndsrörelse som vuxit fram på grä.
ctcttefurr det goda klassrummet Life In A Day