OGSÅ: Giffer som

Image Show...

litt skuffa over det ikke var..

Category: Porte Jarretelles dilf

Henningj materialteknologi Bacheloroppgaver Prosjektplan bedin.

Koallanjavr allerede

Materialteknologi, ingeniør Studiet avsluttes med en bacheloroppgave i samarbeid med en materialteknologi du synes er interessant, med hovedvekt på. Mangler: henningj ‎ prosjektplan ‎ bedin.
Bacheloroppgaven er en selvstendig oppgave som skal utføres av studenter i grupper med vanligvis tre til fire deltakere. Oppgaven er den  Mangler: henningj ‎ materialteknologi ‎ prosjektplan ‎ bedin.
- Bacheloroppgave i radiografi Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. Prosjektplan må være godkjent av veileder Mangler: henningj ‎ materialteknologi ‎ bedin.
Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Innholdet kan ha blitt flyttet. Høgskolen sørger for veiledning og påser at de faglige og metodeorienterte elementene blir ivaretatt. Utfyllende om kontinuasjon: Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.