heller mot Hizbollah

Image Show...

litt skuffa over det ikke var..

Category: Porte Jarretelles dilf

Trening kan fysisk aktivitet gi en bedre aldring .

trening kan fysisk aktivitet gi en bedre aldring .

Flere studier finner at styrketrening kan bremse aldring i hjernen. Det var kun den gruppen som drev med vektløfting som viste tydelige forbedringer i hjerneaktivitet. Les også: Trening kan gi eldre bedre hukommelse . Fysisk aktivitet kan bøte på hovudårsaken til tidleg død blant personar med alvorlege psykiske.
Regelmessig fysisk aktivitet er godt for helsa på alle måter. Å være i aktivitet gir deg ikke bare bedre helse, men også bedre humør og mer overskudd. I tillegg kan mosjon forebygge og behandle mange sykdommer og tilstander. Å trene kondisjon styrker hjertet ditt ved å gi et sterkere og mer effektivt.
Fysisk aktivitet, musikk, sang og dans, sosialt fellesskap, Kanskje kan en også påvirke sykdomsprogresjonen gjennom systematisk aktivitet og trening. Når vi foreløpig ikke kan kurere, men likevel kan gi bedre livskvalitet og. trening kan fysisk aktivitet gi en bedre aldring . Jo sterkere de ble, jo mer økte intensiviteten i øvelsene. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Forskning fra Tyskland har vist at slik trening fører til økt blodgjennomstrømning i hippocampus hos unge mennesker. De som deltok i studien ble delt inn i fire grupper. Universitetssenteret på Svalbard UNIS. De som kikker på småfugler har bedre mental helse. Ifølge forskerne kan dette forklares med en bedre av vaskulær plastisitet, som vil si evnen til at nye blodkar dannes og utvides.